Xin mở mục phim 18+

Discussion in 'Góc xin xỏ đề nghị' started by Phương, Jan 30, 2020.

  1. Phương

    Phương Member

    Em có ý kiến là: để anh em bán hàng trên trang được tốt hơn, mình nên cổ vũ anh em giải trí một tý lấy động lực kiếm tiền bằng cách mở mục phim 18+ cho mát mắt, làm việc năng suất hơn ạ.
    Mong admin duyệt bài giúp em
     

Share This Page