BTC.TOP CEO: BCH's Abnormal Mining Is Caused By Switching Pool

Discussion in 'Phòng phân tích Crypto' started by Phương, Jan 30, 2020.

 1. Phương

  Phương Member

  Vào ngày 30 tháng 1, mạng Bitcoin Cash (BCH) đã không thể tạo ra một khối duy nhất trong khoảng thời gian năm giờ và nó thậm chí không gây ra tồn đọng giao dịch đáng kể. Về sự kiện này, CEO của BTC.TOP, JIANG Zhuoer đã trả lời rằng nguyên nhân là do nhóm khai thác Poolin, người đã sử dụng quá nhiều hashrate để chuyển đổi pool. "BCH phải thay đổi thuật toán DAA hiện tại vì thời gian phản hồi trung bình 24 giờ quá chậm", ông nói thêm.
  BTC +0.36%
  BCH +0.03%
   

Share This Page