LTC phá vỡ trên 63 USDT, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2019

Discussion in 'Phòng phân tích Crypto' started by Phương, Jan 30, 2020.

  1. Phương

    Phương Member

    Trích dẫn dữ liệu từ Boboo.com, LTC chỉ tăng vọt lên 63,86 USDT, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2019. Bây giờ, nó đọc 63,33 USDT với mức tăng 5,04% trong 24 giờ qua.
    Để biết thêm thông báo về thay đổi thị trường theo thời gian thực, hãy thêm danh mục đầu tư của bạn vào "Danh sách theo dõi" để bật Trình theo dõi thị trường thông minh, nắm bắt nhiều cơ hội đầu tư hơn.
     

Share This Page